Skip to main content

Nieuwe spelregel: Coaching tussen rally’s toegestaan

By 17 juli 2016juli 29th, 2016Competitie, NTTB

Sinds september 2016 mag je ook tussen de rally’s in je speler in woord en gebaar coachen. Tijdens de rally’s coachen mag nog steeds niet en het is óók geen extra mogelijkheid voor overleg zoals in een time out, dus hou het advies kort. Het is niet de bedoeling dat deze nieuwe regel leidt tot vertragingen en langere wedstrijden. Geef je coachingsadvies dus kort en bondig!

Igor Heller, secretaris van de Reglementscommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond, waarom is deze nieuwe regel bedacht?
“In het tafeltennis worden spelers al heel lang ook tijdens wedstrijden gecoached. Tot nog toe mocht dat alleen tussen de games en tijdens time-outs. In de praktijk zag je echter dat coaches ook tijdens de games via afgesproken gebaren, codes of gewoon hardop praten advies gaven aan de speler. Dat mocht niet en veel coaches werden dan ook door de scheidsrechters weggestuurd. Vaak terecht, maar vaak ook onterecht omdat het voor de scheidsrechter heel moeilijk is te bepalen of de coach advies geeft of gewoon een zenuwtrekje laat zien. Als de scheidsrechters dit niet hoeven te doen kunnen ze zich concentreren op het goed waarnemen van het spel. En dat is in onze snelle sport al moeilijk genoeg.”

Wie heeft de nieuwe spelregel bedacht?
“Het is begonnen met een experiment in Duitsland. Dat beviel zo goed dat de Duitse bond na twee jaar besloot een voorstel voor een spelregelwijziging aan de Board of Directors van de ITTF (een groep vertegenwoordigers van de zes continenten binnen de ITTF) voor te leggen. Dat voorstel werd tijdens de WK van 2015 aangenomen. Daarna is nog wel veel discussie geweest over de precieze formulering van de nieuwe regel. Begin 2016 was de ITTF er uit en in maart 2016 tijdens de WK in Kuala Lumpur is de definitieve tekst vastgelegd.”

Geldt deze nieuwe regel voor tafeltennissers en coaches van alle niveau’s en alle leeftijden?
“Deze regel gaat in Nederland in alle NTTB-competities en toernooien gelden. Op alle niveaus en voor alle leeftijden.”

Wat zal het te verwachten effect ervan zijn op tafeltenniswedstrijden?
“Dat moet blijken. Als het goed is niet zo veel. Een coach mag nu wel tussen de rally’s door wat zeggen tegen de speler, maar het spel mag niet worden onderbroken. En de regel dat tijdens de games behalve in de toegestane onderbrekingen het spel zonder oponthoud door moet gaan blijft bestaan. Ongetwijfeld ga je vaker een coach wat horen zeggen tijdens de wedstrijd. Maar de speler mag niet naar de coach lopen of tussen punten wachten. Als er een punt gescoord is, moet het volgende punt altijd meteen daarna beginnen. En tijdens de rallies moet de coach nog steeds zijn mond houden. Doet hij dat niet, dan zal een bondsscheidsrechter (als die er is) nog steeds waarschuwingen geven (gele kaart) en bij herhaling de coach wegsturen (rode kaart). En daar waar geen bondsscheidsrechters zijn, zal men elkaar ongetwijfeld goed in de gaten houden. Misschien gaan wedstrijden langer duren, maar aan de andere kant hoeven coaches nu tussen de games en in de time-outs minder tijd te gebruiken.”

Tekst: Johan Vogelzang

Foto: Henk Hommes

Bron: website NTTB