Skip to main content

Nieuwe bestuursleden gekozen tijdens ALV 2021

By 16 juni 2021Bestuurszaken

Een Algemene Ledenvergadering (ALV) is een officiële bijeenkomst waar alle leden van de vereniging mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van de vereniging. Een ALV wordt ten minste één keer per jaar georganiseerd. Dinsdag 15 juni 2021 hield ttv DHC haar 75e ALV op de vereniging.  Op deze ALV zijn onder andere de volgende agendapunten besproken:

• Verkiezing en (her)benoeming van het bestuur;
• Samenstelling van commissies voor het komende jaar, bijvoorbeeld de kascommissie;
• Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar;
• Jaarverslag, financieel verslag (inclusief jaarrekening);
• Verslag van de kascommissie;
• Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar;
• Indien van toepassing: Behandeling van moties die door leden of groepen leden zijn ingediend;
• Indien van toepassing: Wijziging van het huishoudelijk reglement;
• Vaststellen van contributie en eventueel inschrijfgeld.

Als je deze ALV toevallig hebt gemist dan kan je in ieder geval in de loop van dit jaar de notulen van deze vergadering alsnog nalezen. Uiteraard mag je altijd persoonlijk of via email navraag doen bij een van de bestuursleden als je een vraag hebt. De adressen staan hier.

Belangrijk is in ieder geval om te weten dat de ALV unaniem akkoord is gegaan met:

  • (Duo) voorzitter: Ton Schipper en René Langeree
  • Wedstrijdsecretaris junioren: Annika Mars
  • Wedstrijdsecretaris senioren: Samenda Schipper
  • Secretaris: Peter Dessens
  • Kantinebeheerder: Brian Mos
  • Penningmeester: Koen Janssen
  • Pr: Vacant

Vind je het leuk om ons bijvoorbeeld te helpen met PR of een andere leuke taak (dit kan echt van alles zijn), laat wat van je horen. Voor de goede orde: lid zijn van het bestuur om iets te doen is  helemaal niet nodig, en ook, wil je een taak of iets dergelijks uitvoeren voor een bepaalde periode? Ook dat vinden wij helemaal geweldig! Je leest het goed… het bestuur zoekt handjes 🙂