Skip to main content

Algemene ledenvergadering maandag 17 februari 2020

By 18 januari 2020januari 19th, 2020Bestuurszaken

Op maandag 17 februari 2020 houdt DHC weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in onze kantine. Alle leden van DHC zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur  van de vereniging.

Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

  • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV zoals:

  • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
  • Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  • Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.
  • Het installeren en beëindigen van commissies.
  • Het behandelen van moties.

Graag ontvangen wij al onze leden op maandag 17 februari 2020 om 20:00 uur in de kantine van DHC. Zet deze datum alvast in je agenda, dan weet je zeker dat je dit niet gaat missen.

Het bestuur ttv DHC