Skip to main content

Algemene Leden Vergadering op maandag 6 februari 2017

By 15 december 2016februari 26th, 2017Bestuurszaken
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) staat gepland op maandag 6 februari 2017, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur.

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

 • Een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
 • Een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)
 • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
 • Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  Wanneer dit plaatsvindt op een ALV spreekt men ook wel van een overdrachts-ALV of wissel-ALV.
 • Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.
 • Het installeren en beëindigen van commissies.
 • Het behandelen van moties.

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

 • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).
  Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.
 • Wijzigingen van de statuten.
  Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

Zoals uit bovenstaande punten blijkt is het houden van een ALV niet alleen verplicht, maar ook heel belangrijk voor de vrijwilligers  die het bestuur of commissies vertegenwoordigen.  Laat deze avond niet zomaar voorbij gaan en zorg dat je erbij bent.

Ben je lid van onze vereniging of ouder van een jeugdlid dan ben je van harte welkom op maandag 6 februari 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine van DHC.