Skip to main content

Algemene Leden Vergadering dinsdag 15 juni 2021 bij DHC

By 12 juni 2021Geen categorie

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierbij nodigt het bestuur van tafeltennisvereniging DHC alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV):

Dinsdag 15 juni in de sportzaal van de vereniging* Aanvang: 19:30 uur, Einde: 22.00 uur

Agenda
1. Opening door de (ad interim) voorzitters
2. Ingekomen stukken, mededelingen en rondvraag inventariseren.
3. Vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering gehouden op 17 februari 2020
4. Behandeling bestuursverslagen verenigingsjaar 2020
5. Verslag kascommissie, aanstelling nieuwe kascommissie; decharge van het bestuur over 2020; Bespreking financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 door penningmeester; vaststelling contributie 2021, aansluitend pauze
6. Uitreiking van de sportiviteitsprijs door de wedstrijdsecretaris senioren
7. Bestuursverkiezing
8. Geïnventariseerde vragen bespreken (Rondvraag)
9. Sluiting

Bestuursverkiezing

Herkiesbaar
Wedstrijdsecr. Senioren: Samenda Schipper, Kantinebeheerder: Brian Mos

Niet herkiesbaar
Voorzitter: Sander van der Heiden, Secretaris: Anniek Meesters, PR: Arthur van Galen, Wedstrijdsecr. Junioren: Jeroen van Haaften

Verkiesbaar
(Duo) Voorzitter: Ton Schipper + René Langeree, Penningmeester: Koen Janssen, Secretaris: Peter Dessens, Wedstrijdsecr. Junioren: Annika Mars

Functie zonder verkiesbare kandidaat
PR

Verkiesbaar stellen voor een bepaalde bestuursfunctie is mondeling mogelijk tot 1 uur voor de vergadering of via e-mail bij de secretaris (secretaris.ttvdhc@gmail.com). Alle vragen voor de rondvraag ontvangen wij graag vooraf via dit emailadres.

* Vanwege het Corona virus zal deze bijeenkomst in de zaal plaatsvinden. Het maximaal aantal aanwezige leden bedraagt 30 personen. Wij kunnen met dit aantal een eigen zitplaats en 1,5 meter in de zaal garanderen. Een mondkapje dragen is bij binnenkomst verplicht. Tijdens de ALV kan deze worden afgedaan. Door de limiet willen wij je vragen per mail (secretaris.ttvdhc@gmail.com) aan te geven als je aanwezig wilt zijn. Alleen indien je geen verkoudheidsklachten/griepverschijnselen vertoont ben je welkom.

Namens het bestuur van Tafeltennisvereniging DHC,

Anniek Meesters

Secretaris TTV DHC