Skip to main content

Aankondiging vragenlijst – questionnaire announcement

By 13 augustus 2022Bestuurszaken, Toernooien

Beste leden,

Binnenkort wil het bestuur jullie graag een enquête sturen over de training voor senioren op maandagavond. Op bijna alle avonden is het heel druk, goed nieuws natuurlijk voor de vereniging. Op de maandag lopen we tegen een aantal dingen aan, waarover we graag jullie mening willen weten. Het eerste gedeelte van de training gaat via een online reserveringssysteem, het tweede gedeelte is op basis van vrije inloop. Het valt ons op dat de bezetting van de training nogal wisselend is en vooral de eerste groep meer deelnemers heeft.

Dit kan allerlei oorzaken hebben en ook binnen het bestuur zijn er verschillende meningen over de invulling van deze trainingen. We denken dan aan vragen als wel of geen reserveringssysteem, inkorten van speeltijden naar bijvoorbeeld 30/40 minuten per keer met de mogelijkheid meerdere keren op een avond te spelen.

We hopen dat jullie de vragenlijst die we sturen in willen vullen, we zijn erg benieuwd naar jullie mening. En natuurlijk maken we de reacties niet openbaar.

Groeten,

Bestuur DHC

Tafeltennisvereniging DHC Delft

Dear members,

The board would like to send you a questionnaire about the training of seniors on Monday evenings. Almost all evenings are very busy, which is good news for the club. There are a number of things we would like to know your opinion about. The first part of the training is done via an online reservation system, the second part is based on free entry. We have noticed that the occupancy of the training is rather fluctuating and especially the first group has more participants.

This can have all kinds of causes and there are also different opinions within the board about the content of these training sessions. We are thinking of questions such as whether or not to have a reservation system, shortening the playing time to for instance 30/40 minutes per time with the possibility of playing several times on one evening.

We hope you will fill in the questionnaire we sent, we are very curious about your opinion. And of course we will not make the responses public.

Greetings,

Board DHC