Algemene Leden Vergadering 8 februari 2018

By 30 december 2017 Algemeen, Bestuurszaken

Op 8 februari 2018 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Deze vergadering is voor alle leden interessant om bij te wonen. Je wordt geïnformeerd over de organisatie/sportieve/financiële resultaten van het afgelopen jaar en je krijgt inzicht over het te voeren beleid voor 2018. Ook mag je je eigen voorstellen kenbaar maken en aanbevelingen geven. Last but not least wordt het nieuwe bestuur aan je voorgesteld.

Alle bij deze vergadering behorende verslagen zijn op deze avond voor iedereen voorhanden. De agenda wordt je apart toegestuurd.

Graag tot donderdag 8 februari 2018, aanvang 20.00 uur  tot ongeveer 22.30 uur, in de kantine van ttv DHC