feb
6
ma
Jeugdtraining groep 1 (ma)
feb 6 @ 18:30 – 19:30

Jeugdtraining groep 1 (ma)

Jeugdtraining groep 2 (ma)
feb 6 @ 19:30 – 20:30

Jeugdtraining groep 1 (ma)

Senioren vrijspelen groep 1 (ma)*
feb 6 @ 20:30 – 21:30

Senioren vrijspelen groep 1, reserveren Pingpongbaas verplicht.

 

Senioren vrijspelen groep 2 (ma)
feb 6 @ 21:30 – 22:30

Senioren vrijspelen groep 1, reserveren niet verplicht

feb
13
ma
Jeugdtraining groep 1 (ma)
feb 13 @ 18:30 – 19:30

Jeugdtraining groep 1 (ma)

Jeugdtraining groep 2 (ma)
feb 13 @ 19:30 – 20:30

Jeugdtraining groep 1 (ma)

Senioren vrijspelen groep 1 (ma)*
feb 13 @ 20:30 – 21:30

Senioren vrijspelen groep 1, reserveren Pingpongbaas verplicht.

 

Senioren vrijspelen groep 2 (ma)
feb 13 @ 21:30 – 22:30

Senioren vrijspelen groep 1, reserveren niet verplicht

feb
20
ma
Jeugdtraining groep 1 (ma)
feb 20 @ 18:30 – 19:30

Jeugdtraining groep 1 (ma)

Jeugdtraining groep 2 (ma)
feb 20 @ 19:30 – 20:30

Jeugdtraining groep 1 (ma)